Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Vågan Hundeklubb
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016
Det er vedtatt at Vågan hundeklubb skal avholde årsmøte:
Møtested: Kantine hos Fr. Wangsvik AS, Ørnvikveien 13, 8300 Svolvær (vis-à-vis Lofoten Pelagiske i Osan).
Møtetid: torsdag 23. mars 2017, klokken 18:00.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av referent
4. Valg av 2 stk til å underskrive referatet
5. Årsmelding
6. Godkjenning av regnskap
7. Valgkomiteens innstilling
8. Valg
9. Innsendte saker
Vedlagt følger:
– Årsberetning
– Regnskap
Innspill til kandidater til styret må være valgkomiteen i hende innen søndag 19.2.2017
Forslag sender per epost til danirist@online.no
I etterkant av årsmøtet vil det bli avholdet et ordinært medlemsmøte med enkel bevertning.
Innkalling til dette møtet kommer i egen e-post.

Med vennlig hilsen
Gøril Olufsen
Leder
Mobiltelefon: +47 482 34 773

Vågan Hundeklubb
Postboks 32, 8301 Svolvær
vagan.hunde@klubb.nkk.no
www.vaganhundeklubb.com
Vedlegg:
Stengt for kommentarer.