Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Årsmøte for året 2017 holdes på Røde Kors-huset i Svolvær.

Torsdag 22. mars 2018 kl. 18:00.

Forslag til valgkomiteen må fremmes innen 5 uker før årsmøtet.

Valgkomiteen består av Vivian Strand (leder), Linn Charlsen og Kjersti Wennberg.

Innkalling til årsmøtet med sakspapirer, årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og innkomne forslag sendes per epost innen 2 uker før årsmøtet.

 

Saker som ønskes framsatt ved årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet.

HUSK! Sjekk «mine sider» på NKK og vær sikker på at riktig e-post adresse er oppgitt da vi sender ut innkalling og sakspapirer per epost. Innkalling og sakspapirer publiseres også på hjemmesiden.

Stengt for kommentarer.