Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Vågan Hundeklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Det er vedtatt at Vågan hundeklubb skal avholde årsmøte for 2017. Møtet holdes på Røde Kors-huset ved leirskola torsdag 22. Mars 2018 klokken 18.00.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av referent

4. Valg av 2 stk til å underskrive referatet

5. Årsmelding

6. Godkjenning av regnskap

7. Valgkomiteens innstilling

8. Valg

9.Innkjøp av ny klubb-pc

10. Økning av medl.kontigent 11. Innsendte saker

Vedlagt følger: – Årsberetning – Regnskap

I etterkant av årsmøtet vil det bli avholdet et ordinært medlemsmøte med enkel bevertning.

Innkalling til dette møtet kommer i egen e-post.

Med vennlig hilsen

Merete Pedersen

Styret Vågan hundeklubb

post@vaganhundeklubb.com

Vedlegg:

Årsmelding Vågan Hundeklubb 2016 årsregnskap vhk 2016

Stengt for kommentarer.