Årsmøtereferat for året 2017

Årsmøtereferat for året 2017

Referat fra årsmøte 22.03.18 i Vågan Hundeklubb

Saksliste:

Godkjenning av innkalling:

Godkjent

Godkjenning av saksliste:

Godkjent

Valg av referent:

Siw Sørvaag Skaar

Valg av 2 stk til å underskrive referatet:

Oddvar Sameien

Arvid Strand

Årsmelding:

Årsmelding gjennomgått og godkjent

Godkjenning av regnskap:

Innspill til inntekter: søke midler til Natur & miljø i forkant av kurset. Søker på nettet.

Årsregnskap 2017 godkjent

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Gøril Olufsen fortsetter i 1 år

Nestleder: Merete Pedersen går inn som nestleder for 2 år

Styremedlem: Renate Magnussen fortsetter sitt verv i 1 år

Styremedlem: Cathrine Bang velges for 2 år

Styremedlem: Siw Sørvaag Skaar velges for 1 år

Varamedlem: Greta Kristine Granås velges for 1 år

Varamedlem: Kjersti Wennberg velges for 1 år

Revisor: Siri Sund for 1 år

Vararevisor: Veslemøy Drangevåg for 1 år

Valgkomiteen:

Leder: Linn Charlsen for 1 år

Medlem: Siv Augustinussen for 2 år

Varamedlem: Kristin Pedersen for 2 år

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Økning av medl.kontigent

Vedtatt økning til kr 300,- og husstandsmedlemmer til kr 130,-

Innsendte saker

Endring av Lover for Vågan Hundeklubb, stiftet 1983. Pålagt av NKK. Vedtatt av årsmøtet 22.03.18

 

Siw Sørvaag Skaar
Referent (signatur, red. anm)

Oddvar Sameien
Arvid Strand
(undertegnet i papirformat, red.anm)

Stengt for kommentarer.