Referat medlemsmøte 22. mars 2018

Referat medlemsmøte 22. mars 2018

Medlemsmøte 22/3-2018

Tilstede: Gøril, Renate, Siw, Oddvar, Arvid, Trine, Kjersti og Merete

  1. Info om «Sukkerbiten»

Merete informerer om «sukkerbiten». Åpent for at medl kan låne mot treningsavgift. Kr 100 pr mnd/kr 30 pr gang.

  1. Info om treningsbanen på Ørsnes

Treningsbanen på Ørsnes må på sikt flyttes da grunneier skal bruke tomta. Vi håper på å få den opp på Svinøya vis à vis «Sukkerbiten». Oddvar sjekker opp om mulig område i Kongsmarka.

  1. Ønsker for treninger/kurs

Vi skal undersøke hvilken kompetanse vi har innad i klubben for å kunne variere treningene. Det uttrykkes ønske for flere treningshelger, samt en mer forutsigbar treningsplan. Det opprettes en meningsmåling på fb for å kunne se hvilke interesser medl har. Det skal deretter settes opp kursliste for høsten 2018.

  1. Info LDS

Leder for utst.komite informerer om status ifht utstillinga som skal holdes i juli 2018. Det blir enighet om at vi skal kalle inn til medlemsmøte for å kunne engasjere medlemmene i planlegginga, samt få dem med på dugnadsarbeid. Dato for medlemsmøte settes på neste møte i utst.komite.

Stengt for kommentarer.