Referat – medlemsmøte 17.04.18

Referat – medlemsmøte 17.04.18

Referat fra medlemsmøte 17.04.18

Møtt: Merete Pedersen, Cathrin Bang, Renate Magnussen, Roy Tore Valsnes, Inger Marie Eriksen, Kjersti Wennberg, Daniela Rist, Wenche Karlsen, Trine Krane, Stig Eriksen, Vivian Strand, Arvid Strand, Oddvar Sameien, Siw Sørvaag Skaar.

 

01/18             Presentasjon av styret

Leder: Gøril Olufsen

Nestleder: Merete Pedersen

Styremedlemmer: Renate Magnussen, Cathrine Bang og Siw Sørvaag Skaar (sekretær)

Varamedlemmer: Kjersti Wennberg og Greta Kristine Granås

Revisor: Siri Sund

Vara-revisor: Veslemøy Drangevåg

Valgkomité: Linn Charlsen, Siv Augustinussen og Kristin Pedersen

 

Vi mangler økonomiansvarlig. Dette kan være noen utenfor styret.

 

02/18             Presentasjon av deltakerne

Se lista for oppmøtte

 

03/18             Treninger og treningsplaner

Hva vil vi med klubben, og hva er ditt bidrag?

Forslag til treninger/aktiviteter:

 • By-/Miljøtrening/sosialisering: Renate kan bidra i disse treningene
 • Utstillingstrening: Merete og Vivian kan bidra i treningen. Forslag om å gjennomføre prøveutstilling med «dommere» for eksempel en søndag. Kaffe osv – sosialt
 • Kløv/trekk: Ønske om veiledning/kurs
 • Besøksvenn: Ønske om kurs/opplæring. Sunniva på Hundevenn kan ha kurs. Røde kors og Antrozoologisenteret er andre som har kurs.

 

 • Jakt: Ønske om jakthundkurs tilpasset de ulike jakthundtypene. Daniela kan bidra i planlegging. Camilla kan bidra til treninger. Viviann Eriksen? Oddvar kan også bidra. Renate kan stille med duer som jakthundene kan trene på.
 • Agillity: Kjersti kan kanskje bidra, men det må struktur for treningene på plass. Hun har mange ulike kurs
 • Bruks: Trine har kurs og trener på dette med støtte fra Tromsø og Leknes.
 • Rally-lydighet: Trine har kurs og trener på dette. Støtte fra Tromsø og Leknes.
 • Egentreningene: De har vært fine. Ønske om å bytte treningsområde. Ingen instruktør på disse – alle har ansvar for egen hund, hjelper hverandre
 • Lydighet: Kjersti trener på dette og kan kanskje bidra, men det må struktur for treningene på plass. Hun har mange ulike kurs. Trine trener på dette
 • Blodspor: Oddvar har mye kompetanse i dette og kan bidra med treninger. Renate foreslår blodspor-helger i Teisthaugan
 • Valpekurs/unghundkurs: Roy Tore har kurs i dette og kan bidra

 

Generelt:

Alle kan bidra med å møte opp og å dele sine erfaringer – få input og gi tilbakemeldinger. Obs! Det er ikke alltid man vet hva man skal spørre om. Det er viktig å sehverandre. Alle må være bevisst hvordan treningene skal være – hvordan man ønsker å bli møtt, og så møte andre sånn.Vi må dra sammen i samme retning, og samle oss om aktiviteten i klubben.

 

Organisering:

Trening: Ønske om å ha faste treningsdager sånn at det blir forutsigbart for medlemmene. Tiltak her kan være å sette opp en treningsplan som går over lengre tid, få engasjert flere «trenere» – fordele ansvar for treningene på flere. En «hovedtrener» og en «hjelpetrener? En er ansvarlig for treningen – holde tråden, koordinere. Det trenger ikke å være medlemmer i styret som holder treningene.

 

Tydeligere ledelse på treningen – hvordan den er lagt opp. En måte å møte dette på kan være å starte treningen med å gå gjennom forventninger og mål + debrief på slutten av treningen; hvordan gikk det?

 

Hvordan få alle med på egentreningene? Det er greit når man vet hva man vil trene på – hjelpe hverandre (spesielt de nye).

 

For å få oversikt over hvem som kommer på trening kan alle bekrefte om de kommer på facebook. Ønske om at det legges opp flere forskjellige treninger for å møte de ulike behovene.

 

Er det en ide å dele klubben inn i undergrupper – lydighet, blodspor, bruks osv?

 

Klubben trenger agillity-utstyr/bane. Utstyr er dyrt. Vanskelig å rekruttere til miljøet

 

Når medlemmer har vært på kurs så har de noe å bidra med til andre, men det kan ikke forventes at de skal lære videre alt de har lært til de andre medlemmene, med mindre de har fått et slikt oppdrag fra styret.

 

04/18             Veien videre

Styrettar ansvar for å sette opp ekstratreninger for alle medlemmene (helgetreninger på div)

Formidle treninger/turer osv på facebook – alles ansvar/inkludere flest mulig

Obs! Rom for nybegynnere – ta vare på dem. Nybegynnerkurs/innføringskurs

Styret tar dette med videre, planlegger og kaller inn til «instruktørgruppe» som planlegger neste sesong

 

 

05/18            Lofoten Dogshow

Siste helga i juli – 27.-29.07.18. Alle medlemmene må bidra J

Praktiske ting som må gjøres: trenger dugnadshjelp. Har ei liste på det som må gjøres på vårparten. Det kommer medlemsmøte hvor man kan påta seg oppgaver.

 • Sekretariat: Viviann, Greta, Sissel, Roy Tore (speaker), Daniela. Salten hundeklubb søndag
 • Ansvar for salg av lodd og samle inn gevinster: Cathrine. Ungene selger lodd.

 

 • Rigging: Så mange som mulig. Rigging fredag. Leie området fra fredag formiddag.
 • Sortere premier, klargjøring av kritikkskjemaer – ringene
 • Div utstyr; penner, binders, fargekort – nok mange
 • Hva trengs i lydighetsringen? Kjersti. Kjøp nye rosetter + sølvmerker osv
 • Vakter – parkering
 • Alle medlemmene må bidra.
 • Kjøreplan – Merete
 • Kafe-ansvarlig: Cathrine Bang
 • Mål på lydighetsbanen – NKK. Trine sjekker
 • Unger på utstilling: rosett + en pose med noe godt.

 

 

06/18             Eventuelt

Jegerprøve: Franz Sortland ønsker å promotere dette gjennom VHK. Daniela sender e-post til ham.

 

 

 

Siw Sørvaag Skaar

Sekretær, Vågan Hundeklubb

 

Stengt for kommentarer.