Referat – Styremøte 17.04.18

Referat – Styremøte 17.04.18

Referat fra Styremøte 17.04.18

 

Møtt: Merete Pedersen, Cathrin Bange, Renate Magnussen, Siw Sørvaag Skaar + Roy Tore Valsnes

Forfall: Gøril Olufsen, Kjersti Wennberg, Greta Granås

 

01/18             Konstituering av styret – valg av kasserer og sekretær

  • Kasserer: Styret spør Inger Marie Eriksen, evt Oddvar Sameien. Ingen av styrets medlemmer ønsker dette vervet.
  • Sekretær: Siw Sørvaag Skaar. Vara: Cathrine Bang

 

02/18             Regnskap

Kort gjennomgang av faste utgifter: lokalet på Svinøya, leie, strøm og forsikring

Utgifter til instruktører kurs

Inntekter: ca 20 000,- pr år i medlemskontingent

Beholdning: 262 669,-

Utstillingskonto: 73 866,-

Brukskontoen: 188 800,-

 

03/18             Treninger og treningsplaner

Tas med i medlemsmøte

 

04/18             Evt

Runde i forhold til hvem som medlemmene er – styrker og svakheter, roller osv.

Vedlagt presentasjon

 

Siw Sørvaag Skaar

Sekretær, Vågan Hundeklubb

Stengt for kommentarer.