Referat årsmøte 2018

Referat årsmøte 2018

Referat fra Årsmøte for Vågan Hundeklubb 2018

Møtt:   Trine Krane, Kjersti Wennberg, Victoria Ramstad, Oddvar Sameien, Merete Pedersen, Siw Sørvaag Skaar, Arvid Strand

Saksliste: 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder

Merete Pedersen

Sak 3 Valg av referent 

Siw Sørvaag Skaar

Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Victoria Ramstad og Oddvar Sameien

Sak 5 Årsberetning Vågan Hundeklubb 2018

Vara valgkomité:Kristin Pedersen. Det var feil i utsendte sakspapirer, det stod vara utstillingskomite 

LDS 2018:

Feil i utsendte sakspapirer: Dette medførte en stor dugnad, hvor følgende oppgaver ble utført: 

Det riktige er: Dette medførte en stor dugnad, hvor en mengde oppgaver ble utført.

Sak 6 Regnskap 2018

Regnskapet er godkjent

Sak 7 Lofoten Dogshow2019

Utstillingskomité 2019:

Feil i utsendte sakspapirer: Renate Magnussen er ikke medlem i årets utstillingskomite

Sissel Andorsen går ut. May Lill Eliassen kommer inn i stedet for

Sak 8 Innmeldte saker

Styret ønsker godkjenning for å ta inn ekstern kasserer for 2 år på dugnad; Naomi Thuraisingan. Godkjent.

Sak 9 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Merete Pedersen, 2 år

Nestleder: Siw Sørvaag Skaar, 1 år

Styremedlem: Victoria Ramstad, 2 år

Styremedlem: Oddvar Sameien, 2 år

Styremedlem: Gøril Olufsen, 1 år

Varamedlem: May Lill Eliassen, 1 år

Varamedlem: Tommy Olufsen, 1 år

Kasserer: Naomi Thuraisingan, 2 år

Revisor: Siri Sund,1 år

Vararevisor: Kristin Pedersen,1 år

Valgkomiteen:

Leder: Kristin Pedersen, 1 år

Medlem: Siv Augustinussen, 1 år

Varamedlem: Kjersti Wennberg, 2 år

Valgkomiteens innstilling godkjent

Protokollen godkjent

Victoria Ramstad 

Oddvar Sameien

Stengt for kommentarer.