Fanget opp av
Forfatter: vaganhk

Referat årsmøte 2018

Referat årsmøte 2018

Referat fra Årsmøte for Vågan Hundeklubb 2018

Møtt:   Trine Krane, Kjersti Wennberg, Victoria Ramstad, Oddvar Sameien, Merete Pedersen, Siw Sørvaag Skaar, Arvid Strand

Saksliste: 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder

Merete Pedersen

Sak 3 Valg av referent 

Siw Sørvaag Skaar

Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Victoria Ramstad og Oddvar Sameien

Sak 5 Årsberetning Vågan Hundeklubb 2018

Vara valgkomité:Kristin Pedersen. Det var feil i utsendte sakspapirer, det stod vara utstillingskomite 

LDS 2018:

Feil i utsendte sakspapirer: Dette medførte en stor dugnad, hvor følgende oppgaver ble utført: 

Det riktige er: Dette medførte en stor dugnad, hvor en mengde oppgaver ble utført.

Sak 6 Regnskap 2018

Regnskapet er godkjent

Sak 7 Lofoten Dogshow2019

Utstillingskomité 2019:

Feil i utsendte sakspapirer: Renate Magnussen er ikke medlem i årets utstillingskomite

Sissel Andorsen går ut. May Lill Eliassen kommer inn i stedet for

Sak 8 Innmeldte saker

Styret ønsker godkjenning for å ta inn ekstern kasserer for 2 år på dugnad; Naomi Thuraisingan. Godkjent.

Sak 9 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Merete Pedersen, 2 år

Nestleder: Siw Sørvaag Skaar, 1 år

Styremedlem: Victoria Ramstad, 2 år

Styremedlem: Oddvar Sameien, 2 år

Styremedlem: Gøril Olufsen, 1 år

Varamedlem: May Lill Eliassen, 1 år

Varamedlem: Tommy Olufsen, 1 år

Kasserer: Naomi Thuraisingan, 2 år

Revisor: Siri Sund,1 år

Vararevisor: Kristin Pedersen,1 år

Valgkomiteen:

Leder: Kristin Pedersen, 1 år

Medlem: Siv Augustinussen, 1 år

Varamedlem: Kjersti Wennberg, 2 år

Valgkomiteens innstilling godkjent

Protokollen godkjent

Victoria Ramstad 

Oddvar Sameien

Uke 41 – Treningsplan

Uke 41 – Treningsplan

Mandag kl 19.00, Egentrening, Sukkerbiten, Svinøya.
På disse treningene har man ansvar for eget treningsopplegg, med mulighet for å få tips/råd fra andre. Her kan man trene på ulike ting, med forstyrrelser rundt.

Torsdag kl 18.00, Fellestur Kongsmarka. Oppmøte ved innkjøringa til solbakken v/hovedveien
På turer i regi av VHK skal hundene holdes i bånd.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale. På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette. Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.
Vipps nr 84188

Uke 39 – Treningsplan

Uke 39 – Treningsplan

Mandag kl 19.00, utstillingstrening i Sukkerbiten, Svinøya. Vi trener på grunnleggende utstillingsteknik(start/stopp, stå, opp/ned, trekant etc) husk godbit og utstillingslenke. Dersom du ikke har prøvd utstilling før er du hjertelig velkommen for å se hva dette går ut på.

Torsdag kl 18.00. Barn hunt. Sukkerbiten, Svinøya. Max 8 deltagere, «første mann til mølla». Påmelding på pm til u.t.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale. På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette.  Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.
Vipps nr 84188

Uke 35 – Treningsplan

Uke 35 – Treningsplan

Mandag kl 18.00 Fellestur rundt Lille Kongsvannet. Oppmøte ved Trafostasjonen (Alsos-sida)

På fellestur arr av VHK skal alltid hundene holdes i bånd. Det er ikke ønskelig at hundene skal hilse på hverandre, de skal lære seg til å fokusere på sin eier på tur.

Siw Sørvaag Skaar

Onsdag kl 18.00, utstillingstrening på Wangsvik i osan, Vi trener på grunnleggende utstillingsteknik(start/stopp, stå, opp/ned, trekant etc) husk godbit og utstillingslenke. Dersom du ikke har prøvd utstilling før er du hjertelig velkommen for å se hva dette går ut på.

Roy Tore Valsnes

Søndag kl 18.00. Barn hunt. Sukkerbiten, Svinøya. Max 8 deltagere, «første mann til mølla». Påmelding på pm til u.t.

Merete Pedersen

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale.

På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette.

Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.

Vipps nr 84188

Uke 26 – Treningsplan

Uke 26 – Treningsplan

Mandag kl 20.00, utstillingstrening på Wangsvik i osan, Vi trener på grunnleggende utstillingsteknik(start/stopp, stå, opp/ned, trekant etc) husk godbit og utstillingslenke. Dersom du ikke har prøvd utstilling før er du hjertelig velkommen for å se hva dette går ut på.

Onsdag kl 18.00. Egentrening. Oppmøte ved Wangsvik. mulighet for å trene på det man selv måtte ønske. Her legger man opp treningen selv, det anbefales å ha en plan for treninga før man kommer. Her har man muligheten for å trene med forstyrrelser rundt, og skulle det være noe man trenger hjelp med så er der alltids noen som kan hjelpe/komme med tilbakemld eller tips.

Torsdag kl 20.00 Fellestur på Linken. Oppmøte ved Brannstasjonen. Husk båndtvangen, alle hunder på fellestur i regi av VHK skal holdes i bånd.

Lørdag kl 13.00. Barn hunt. Sukkerbiten, Svinøya. Max 8 deltagere, «første mann til mølla». Påmelding på pm til u.t.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale.

På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette.

Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.

Vipps nr 84188

Dommerendring

Dommerendring

Da vi er blitt gjort oppmerksomme på at den ene av våre dommere dømte noen av de samme rasene i Tromsø i helga, som hun er satt opp på hos oss, vil det bli noe dommerendring – dette for å unngå at to så tette utstillinger får dommer på samme raser.

Bare få dager igjen til pm går ut for. Så meld på!

Uke 25 – Treningsplan

Uke 25 – Treningsplan

Tirsdag kl 19.00, Kabelvåg torg. Vom Dogrun.
Bli med på en sosial tur i Kabelvåg.
Påmelding: https://racetracker.no/events/2018/dogrun/lofoten/reg/

Torsdag kl 18.00. Egentrening/byvandring. Oppmøte ved europris. mulighet for å trene på det man selv måtte ønske. Her legger man opp treningen selv, det anbefales å ha en plan for treninga før man kommer. Her har man muligheten for å trene med forstyrrelser rundt, og skulle det være noe man trenger hjelp med så er der alltids noen som kan hjelpe/komme med tilbakemld eller tips.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale. På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette. Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.
Vipps nr 84188

Uke 23 – Treningsplan

Uke 23 – Treningsplan

Mandag kl 20.00 Fellestur rundt Lille Kongsvannet. Oppmøte ved trafostasjonen, Trollhøgda. Husk båndtvangen, alle hunder på fellestur i regi av VHK skal holdes i bånd.

Tirsdag kl 18.00. Egentrening/byvandring. Oppmøte ved europris. mulighet for å trene på det man selv måtte ønske. Her legger man opp treningen selv, det anbefales å ha en plan for treninga før man kommer. Her har man muligheten for å trene med forstyrrelser rundt, og skulle det være noe man trenger hjelp med så er der alltids noen som kan hjelpe/komme med tilbakemld eller tips.

Torsdag kl 20.00, utstillingstrening på Wangsvik i osan, Vi trener på grunnleggende utstillingsteknik(start/stopp, stå, opp/ned, trekant etc) husk godbit og utstillingslenke. Dersom du ikke har prøvd utstilling før er du hjertelig velkommen for å se hva dette går ut på.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale. På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette. Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.

Vipps nr 84188

Uke 22 – Treningsplan

Uke 22 – Treningsplan

Tirsdag kl 18.00, ved Wangsvik i osan. Egentrening- mulighet for å trene på det man selv måtte ønske. Her legger man opp treningen selv, det anbefales å ha en plan for treninga før man kommer. Her har man muligheten for å trene med forstyrrelser rundt, og skulle det være noe man trenger hjelp med så er der alltids noen som kan hjelpe/komme med tilbakemld eller tips.

Torsdag kl 18.00, utstillingstrening på Wangsvik i osan, Vi trener på grunnleggende utstillingsteknik(start/stopp, stå, opp/ned, trekant etc) husk godbit og utstillingslenke. Dersom du ikke har prøvd utstilling før er du hjertelig velkommen for å se hva dette går ut på.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale. På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette. Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.

Vipps nr 84188