Fanget opp av
Forfatter: vaganhk

Referat – Styremøte 17.04.18

Referat – Styremøte 17.04.18

Referat fra Styremøte 17.04.18

 

Møtt: Merete Pedersen, Cathrin Bange, Renate Magnussen, Siw Sørvaag Skaar + Roy Tore Valsnes

Forfall: Gøril Olufsen, Kjersti Wennberg, Greta Granås

 

01/18             Konstituering av styret – valg av kasserer og sekretær

 • Kasserer: Styret spør Inger Marie Eriksen, evt Oddvar Sameien. Ingen av styrets medlemmer ønsker dette vervet.
 • Sekretær: Siw Sørvaag Skaar. Vara: Cathrine Bang

 

02/18             Regnskap

Kort gjennomgang av faste utgifter: lokalet på Svinøya, leie, strøm og forsikring

Utgifter til instruktører kurs

Inntekter: ca 20 000,- pr år i medlemskontingent

Beholdning: 262 669,-

Utstillingskonto: 73 866,-

Brukskontoen: 188 800,-

 

03/18             Treninger og treningsplaner

Tas med i medlemsmøte

 

04/18             Evt

Runde i forhold til hvem som medlemmene er – styrker og svakheter, roller osv.

Vedlagt presentasjon

 

Siw Sørvaag Skaar

Sekretær, Vågan Hundeklubb

Referat – medlemsmøte 17.04.18

Referat – medlemsmøte 17.04.18

Referat fra medlemsmøte 17.04.18

Møtt: Merete Pedersen, Cathrin Bang, Renate Magnussen, Roy Tore Valsnes, Inger Marie Eriksen, Kjersti Wennberg, Daniela Rist, Wenche Karlsen, Trine Krane, Stig Eriksen, Vivian Strand, Arvid Strand, Oddvar Sameien, Siw Sørvaag Skaar.

 

01/18             Presentasjon av styret

Leder: Gøril Olufsen

Nestleder: Merete Pedersen

Styremedlemmer: Renate Magnussen, Cathrine Bang og Siw Sørvaag Skaar (sekretær)

Varamedlemmer: Kjersti Wennberg og Greta Kristine Granås

Revisor: Siri Sund

Vara-revisor: Veslemøy Drangevåg

Valgkomité: Linn Charlsen, Siv Augustinussen og Kristin Pedersen

 

Vi mangler økonomiansvarlig. Dette kan være noen utenfor styret.

 

02/18             Presentasjon av deltakerne

Se lista for oppmøtte

 

03/18             Treninger og treningsplaner

Hva vil vi med klubben, og hva er ditt bidrag?

Forslag til treninger/aktiviteter:

 • By-/Miljøtrening/sosialisering: Renate kan bidra i disse treningene
 • Utstillingstrening: Merete og Vivian kan bidra i treningen. Forslag om å gjennomføre prøveutstilling med «dommere» for eksempel en søndag. Kaffe osv – sosialt
 • Kløv/trekk: Ønske om veiledning/kurs
 • Besøksvenn: Ønske om kurs/opplæring. Sunniva på Hundevenn kan ha kurs. Røde kors og Antrozoologisenteret er andre som har kurs.

 

 • Jakt: Ønske om jakthundkurs tilpasset de ulike jakthundtypene. Daniela kan bidra i planlegging. Camilla kan bidra til treninger. Viviann Eriksen? Oddvar kan også bidra. Renate kan stille med duer som jakthundene kan trene på.
 • Agillity: Kjersti kan kanskje bidra, men det må struktur for treningene på plass. Hun har mange ulike kurs
 • Bruks: Trine har kurs og trener på dette med støtte fra Tromsø og Leknes.
 • Rally-lydighet: Trine har kurs og trener på dette. Støtte fra Tromsø og Leknes.
 • Egentreningene: De har vært fine. Ønske om å bytte treningsområde. Ingen instruktør på disse – alle har ansvar for egen hund, hjelper hverandre
 • Lydighet: Kjersti trener på dette og kan kanskje bidra, men det må struktur for treningene på plass. Hun har mange ulike kurs. Trine trener på dette
 • Blodspor: Oddvar har mye kompetanse i dette og kan bidra med treninger. Renate foreslår blodspor-helger i Teisthaugan
 • Valpekurs/unghundkurs: Roy Tore har kurs i dette og kan bidra

 

Generelt:

Alle kan bidra med å møte opp og å dele sine erfaringer – få input og gi tilbakemeldinger. Obs! Det er ikke alltid man vet hva man skal spørre om. Det er viktig å sehverandre. Alle må være bevisst hvordan treningene skal være – hvordan man ønsker å bli møtt, og så møte andre sånn.Vi må dra sammen i samme retning, og samle oss om aktiviteten i klubben.

 

Organisering:

Trening: Ønske om å ha faste treningsdager sånn at det blir forutsigbart for medlemmene. Tiltak her kan være å sette opp en treningsplan som går over lengre tid, få engasjert flere «trenere» – fordele ansvar for treningene på flere. En «hovedtrener» og en «hjelpetrener? En er ansvarlig for treningen – holde tråden, koordinere. Det trenger ikke å være medlemmer i styret som holder treningene.

 

Tydeligere ledelse på treningen – hvordan den er lagt opp. En måte å møte dette på kan være å starte treningen med å gå gjennom forventninger og mål + debrief på slutten av treningen; hvordan gikk det?

 

Hvordan få alle med på egentreningene? Det er greit når man vet hva man vil trene på – hjelpe hverandre (spesielt de nye).

 

For å få oversikt over hvem som kommer på trening kan alle bekrefte om de kommer på facebook. Ønske om at det legges opp flere forskjellige treninger for å møte de ulike behovene.

 

Er det en ide å dele klubben inn i undergrupper – lydighet, blodspor, bruks osv?

 

Klubben trenger agillity-utstyr/bane. Utstyr er dyrt. Vanskelig å rekruttere til miljøet

 

Når medlemmer har vært på kurs så har de noe å bidra med til andre, men det kan ikke forventes at de skal lære videre alt de har lært til de andre medlemmene, med mindre de har fått et slikt oppdrag fra styret.

 

04/18             Veien videre

Styrettar ansvar for å sette opp ekstratreninger for alle medlemmene (helgetreninger på div)

Formidle treninger/turer osv på facebook – alles ansvar/inkludere flest mulig

Obs! Rom for nybegynnere – ta vare på dem. Nybegynnerkurs/innføringskurs

Styret tar dette med videre, planlegger og kaller inn til «instruktørgruppe» som planlegger neste sesong

 

 

05/18            Lofoten Dogshow

Siste helga i juli – 27.-29.07.18. Alle medlemmene må bidra J

Praktiske ting som må gjøres: trenger dugnadshjelp. Har ei liste på det som må gjøres på vårparten. Det kommer medlemsmøte hvor man kan påta seg oppgaver.

 • Sekretariat: Viviann, Greta, Sissel, Roy Tore (speaker), Daniela. Salten hundeklubb søndag
 • Ansvar for salg av lodd og samle inn gevinster: Cathrine. Ungene selger lodd.

 

 • Rigging: Så mange som mulig. Rigging fredag. Leie området fra fredag formiddag.
 • Sortere premier, klargjøring av kritikkskjemaer – ringene
 • Div utstyr; penner, binders, fargekort – nok mange
 • Hva trengs i lydighetsringen? Kjersti. Kjøp nye rosetter + sølvmerker osv
 • Vakter – parkering
 • Alle medlemmene må bidra.
 • Kjøreplan – Merete
 • Kafe-ansvarlig: Cathrine Bang
 • Mål på lydighetsbanen – NKK. Trine sjekker
 • Unger på utstilling: rosett + en pose med noe godt.

 

 

06/18             Eventuelt

Jegerprøve: Franz Sortland ønsker å promotere dette gjennom VHK. Daniela sender e-post til ham.

 

 

 

Siw Sørvaag Skaar

Sekretær, Vågan Hundeklubb

 

Uke 17 – Treningsplan

Uke 17 – Treningsplan

Tirsdag kl 18.00, ved Europris. Egentrening- mulighet for å trene på det man selv måtte ønske. Her legger man opp treningen selv, det anbefales å ha en plan for treninga før man kommer. Her har man muligheten for å trene med forstyrrelser rundt, og skulle det være noe man trenger hjelp med så er der alltids noen som kan hjelpe/komme med tilbakemld eller tips.

Onsdag kl 18.00, på Svinøya, «Sukkerbiten». Utstillingstrening. Vi trener på grunnleggende utstillingsteknik(start/stopp, stå, opp/ned, trekant etc) husk godbit og utstillingslenke. Dersom du ikke har prøvd utstilling før er du hjertelig velkommen for å se hva dette går ut på. Vi møtes inne på lokalet uten hund for å planlegge før treningen starter.

Torsdag kl 18.00, Bytrening. Oppmøte ved Europris. Vi møtes her og planlegger en rute gjennom byen med ulike miljøutfordringer.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale .På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette. Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.
Vipps nr 84188

Referat medlemsmøte 22. mars 2018

Referat medlemsmøte 22. mars 2018

Medlemsmøte 22/3-2018

Tilstede: Gøril, Renate, Siw, Oddvar, Arvid, Trine, Kjersti og Merete

 1. Info om «Sukkerbiten»

Merete informerer om «sukkerbiten». Åpent for at medl kan låne mot treningsavgift. Kr 100 pr mnd/kr 30 pr gang.

 1. Info om treningsbanen på Ørsnes

Treningsbanen på Ørsnes må på sikt flyttes da grunneier skal bruke tomta. Vi håper på å få den opp på Svinøya vis à vis «Sukkerbiten». Oddvar sjekker opp om mulig område i Kongsmarka.

 1. Ønsker for treninger/kurs

Vi skal undersøke hvilken kompetanse vi har innad i klubben for å kunne variere treningene. Det uttrykkes ønske for flere treningshelger, samt en mer forutsigbar treningsplan. Det opprettes en meningsmåling på fb for å kunne se hvilke interesser medl har. Det skal deretter settes opp kursliste for høsten 2018.

 1. Info LDS

Leder for utst.komite informerer om status ifht utstillinga som skal holdes i juli 2018. Det blir enighet om at vi skal kalle inn til medlemsmøte for å kunne engasjere medlemmene i planlegginga, samt få dem med på dugnadsarbeid. Dato for medlemsmøte settes på neste møte i utst.komite.

Årsmøtereferat for året 2017

Årsmøtereferat for året 2017

Referat fra årsmøte 22.03.18 i Vågan Hundeklubb

Saksliste:

Godkjenning av innkalling:

Godkjent

Godkjenning av saksliste:

Godkjent

Valg av referent:

Siw Sørvaag Skaar

Valg av 2 stk til å underskrive referatet:

Oddvar Sameien

Arvid Strand

Årsmelding:

Årsmelding gjennomgått og godkjent

Godkjenning av regnskap:

Innspill til inntekter: søke midler til Natur & miljø i forkant av kurset. Søker på nettet.

Årsregnskap 2017 godkjent

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Gøril Olufsen fortsetter i 1 år

Nestleder: Merete Pedersen går inn som nestleder for 2 år

Styremedlem: Renate Magnussen fortsetter sitt verv i 1 år

Styremedlem: Cathrine Bang velges for 2 år

Styremedlem: Siw Sørvaag Skaar velges for 1 år

Varamedlem: Greta Kristine Granås velges for 1 år

Varamedlem: Kjersti Wennberg velges for 1 år

Revisor: Siri Sund for 1 år

Vararevisor: Veslemøy Drangevåg for 1 år

Valgkomiteen:

Leder: Linn Charlsen for 1 år

Medlem: Siv Augustinussen for 2 år

Varamedlem: Kristin Pedersen for 2 år

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Økning av medl.kontigent

Vedtatt økning til kr 300,- og husstandsmedlemmer til kr 130,-

Innsendte saker

Endring av Lover for Vågan Hundeklubb, stiftet 1983. Pålagt av NKK. Vedtatt av årsmøtet 22.03.18

 

Siw Sørvaag Skaar
Referent (signatur, red. anm)

Oddvar Sameien
Arvid Strand
(undertegnet i papirformat, red.anm)

Uke 16 – Treningsplan

Uke 16 – Treningsplan

Tirsdag kl 18.00 på Svinøya, «Sukkerbiten». Utstillingstrening. Vi trener på grunnleggende utstillingsteknik(start/stopp, stå, opp/ned, trekant etc) husk godbit og utstillingslenke. Dersom du ikkr har prøvd utstilling før er du hjertelig velkommen for å se hva dette går ut på. Vi møtes inne på lokalet uten hund for å planlegge før treningen starter.

Onsdag kl 18.00 Førstehjelpskurs på Røde kors huset. Veterinær Lisa Bergstrøm holder førstehjelpskurs for hund. For mer info se egen annonse. Vi håper å se mange hundeeiere på dette kurset.

Torsdag kl18.00, bytrening. Vi møtes ved Europris og går derfra en liten runde igjennom sentrum. En stopp på torget for noen øvelser, og så går vi vidre ned mot Amfi og tar noen øvelser der om det passer seg. Denne treningen passer for alle, og det vi ønsker å oppnå med denne type trening er at hunden skal kunne jobbe med sin eier under forstyrrelser av både andre hunder, trafikk og bylivet generelt. Husk refleks, lys, kort leiebånd, hundeposer og belønning for hunden. Dette er en trening hvor vi ikke skal la hundene leke og herje med hverandre, men være rolige og fokuserte med andre hunder rundt seg.

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale. På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette. Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.
Vipps nr 84188

Invitasjon til medlemsmøte

Invitasjon til medlemsmøte

Styret i Vågan Hundeklubb ønsker å invitere alle sine medlemmer til ordinært medlemsmøte etter Årsmøte torsdag 22/03-18 i Rådhussalen.

 

Saksliste for møte:

*Info om «Sukkerbiten» – klubbens treningslokale

* Info om treningsbanen på Ørsnes

* Ønsker om treninger

* Kursliste våren 2018

* Ønsker om kursliste høsten 2018

* Info/status LDS 2018/2019

* Evnt

 

Alle er hjertelig velkommen!

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Vågan Hundeklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Det er vedtatt at Vågan hundeklubb skal avholde årsmøte for 2017. Møtet holdes på Røde Kors-huset ved leirskola torsdag 22. Mars 2018 klokken 18.00.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av referent

4. Valg av 2 stk til å underskrive referatet

5. Årsmelding

6. Godkjenning av regnskap

7. Valgkomiteens innstilling

8. Valg

9.Innkjøp av ny klubb-pc

10. Økning av medl.kontigent 11. Innsendte saker

Vedlagt følger: – Årsberetning – Regnskap

I etterkant av årsmøtet vil det bli avholdet et ordinært medlemsmøte med enkel bevertning.

Innkalling til dette møtet kommer i egen e-post.

Med vennlig hilsen

Merete Pedersen

Styret Vågan hundeklubb

post@vaganhundeklubb.com

Vedlegg:

Årsmelding Vågan Hundeklubb 2016 årsregnskap vhk 2016

Uke 8 – Treningsplan

Uke 8 – Treningsplan

Mandag kl 18.00, Egentrening ved Europris.

Disse treningene legger man opp selv som man ønsker, og trener på det man måtte ha behov for. Her har man mulighet til å trene med forstyrrelser, få innspill fra andre, eller sosialisere.

Onsdag kl 18.00, bytrening. Vi møtes ved Europris og går derfra en liten runde igjennom sentrum. En stopp på torget for noen øvelser, og så går vi vidre ned mot Amfi og tar noen øvelser der om det passer seg. Denne treningen passer for alle, og det vi ønsker å oppnå med denne type trening er at hunden skal kunne jobbe med sin eier under forstyrrelser av både andre hunder, trafikk og bylivet generelt. Husk refleks, lys, kort leiebånd, hundeposer og belønning for hunden. Dette er en trening hvor vi ikke skal la hundene leke og herje med hverandre, men være rolige og fokuserte.

Torsdag Fellestur kl 19. Oppmøte ved Trafostasjonen, Trollhøgda, herfra går vi innover annleggsveien i kongsmarka. På fellesturer arrangert av VHK skal alltid hundene holdes i bånd. Husk refleks og hundeposer!

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale.

På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette.

Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.

Vipps nr 84188

Uke 7 – Treningsplan

Uke 7 – Treningsplan

Mandag kl 18.00, Egentrening ved Europris.

Disse treningene legger man opp selv som man ønsker, og trener på det man måtte ha behov for. Her har man mulighet til å trenen med forstyrrelser, få innspill fra andre, eller sosialisere.

Onsdag kl 18.00, bytrening. Vi møtes ved Europris og går derfra en liten runde igjennom sentrum. En stopp på torget for noen øvelser, og så går vi vidre ned mot Amfi og tar noen øvelser der om det passer seg. Denne treningen passer for alle, og det vi ønsker å oppnå med denne type trening er at hunden skal kunne jobbe med sin eier under forstyrrelser av både andre hunder, trafikk og bylivet generelt. Husk refleks, lys, kort leiebånd, hundeposer og belønning for hunden. Dette er en trening hvor vi ikke skal la hundene leke og herje med hverandre, men være rolige og fokuserte.

Lørdag kl 12.00 Fellestur på Linken. Vi møtes ved brannstasjonen og går sammen opp på Linken. Få fellesturer i regi av VHK skal hundene være i bånd til en hver tid. Husk å ta med bæsjposer!

Alle treninger er gratis for Vågan Hundeklubbs medlemmer. Og for ikke medlemmer, så vil det være ett treningsgebyr på 30kr. Vi har vipps, så er enkelt å betale om dere ønsker å delta. For nye er det lov å komme å prøve et par ganger, og se om dette er noe for dere før man trenger melde seg inn i klubben/betale.

På alle treningene er det ønskelig at man bruker kort leiebånd, og ikke lar hundene hilse. Vi jobber for å opprette ro og harmoni rundt andre hunder, og samarbeid med sin eier. Så vennligst vent med sånt til etter endt trening om noen ønsker dette.

Vi bruker vanligvis å holde på i ca en time totalt fra start til slutt. Husk belønning for hundene.

Vipps nr 84188.