Fanget opp av
Kategori: Årsmøter

Årsmøtereferat for året 2017

Årsmøtereferat for året 2017

Referat fra årsmøte 22.03.18 i Vågan Hundeklubb

Saksliste:

Godkjenning av innkalling:

Godkjent

Godkjenning av saksliste:

Godkjent

Valg av referent:

Siw Sørvaag Skaar

Valg av 2 stk til å underskrive referatet:

Oddvar Sameien

Arvid Strand

Årsmelding:

Årsmelding gjennomgått og godkjent

Godkjenning av regnskap:

Innspill til inntekter: søke midler til Natur & miljø i forkant av kurset. Søker på nettet.

Årsregnskap 2017 godkjent

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Gøril Olufsen fortsetter i 1 år

Nestleder: Merete Pedersen går inn som nestleder for 2 år

Styremedlem: Renate Magnussen fortsetter sitt verv i 1 år

Styremedlem: Cathrine Bang velges for 2 år

Styremedlem: Siw Sørvaag Skaar velges for 1 år

Varamedlem: Greta Kristine Granås velges for 1 år

Varamedlem: Kjersti Wennberg velges for 1 år

Revisor: Siri Sund for 1 år

Vararevisor: Veslemøy Drangevåg for 1 år

Valgkomiteen:

Leder: Linn Charlsen for 1 år

Medlem: Siv Augustinussen for 2 år

Varamedlem: Kristin Pedersen for 2 år

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Valg

Komiteens innstilling vedtas

Innkjøp av ny klubb-pc

Det innvilges ny pc med programvare osv og ny skriver med inntil kr 10 000,-

Økning av medl.kontigent

Vedtatt økning til kr 300,- og husstandsmedlemmer til kr 130,-

Innsendte saker

Endring av Lover for Vågan Hundeklubb, stiftet 1983. Pålagt av NKK. Vedtatt av årsmøtet 22.03.18

 

Siw Sørvaag Skaar
Referent (signatur, red. anm)

Oddvar Sameien
Arvid Strand
(undertegnet i papirformat, red.anm)

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Vågan Hundeklubb

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Det er vedtatt at Vågan hundeklubb skal avholde årsmøte for 2017. Møtet holdes på Røde Kors-huset ved leirskola torsdag 22. Mars 2018 klokken 18.00.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av referent

4. Valg av 2 stk til å underskrive referatet

5. Årsmelding

6. Godkjenning av regnskap

7. Valgkomiteens innstilling

8. Valg

9.Innkjøp av ny klubb-pc

10. Økning av medl.kontigent 11. Innsendte saker

Vedlagt følger: – Årsberetning – Regnskap

I etterkant av årsmøtet vil det bli avholdet et ordinært medlemsmøte med enkel bevertning.

Innkalling til dette møtet kommer i egen e-post.

Med vennlig hilsen

Merete Pedersen

Styret Vågan hundeklubb

post@vaganhundeklubb.com

Vedlegg:

Årsmelding Vågan Hundeklubb 2016 årsregnskap vhk 2016

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Årsmøte for året 2017 holdes på Røde Kors-huset i Svolvær.

Torsdag 22. mars 2018 kl. 18:00.

Forslag til valgkomiteen må fremmes innen 5 uker før årsmøtet.

Valgkomiteen består av Vivian Strand (leder), Linn Charlsen og Kjersti Wennberg.

Innkalling til årsmøtet med sakspapirer, årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og innkomne forslag sendes per epost innen 2 uker før årsmøtet.

 

Saker som ønskes framsatt ved årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet.

HUSK! Sjekk «mine sider» på NKK og vær sikker på at riktig e-post adresse er oppgitt da vi sender ut innkalling og sakspapirer per epost. Innkalling og sakspapirer publiseres også på hjemmesiden.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer av Vågan Hundeklubb
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016
Det er vedtatt at Vågan hundeklubb skal avholde årsmøte:
Møtested: Kantine hos Fr. Wangsvik AS, Ørnvikveien 13, 8300 Svolvær (vis-à-vis Lofoten Pelagiske i Osan).
Møtetid: torsdag 23. mars 2017, klokken 18:00.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av referent
4. Valg av 2 stk til å underskrive referatet
5. Årsmelding
6. Godkjenning av regnskap
7. Valgkomiteens innstilling
8. Valg
9. Innsendte saker
Vedlagt følger:
– Årsberetning
– Regnskap
Innspill til kandidater til styret må være valgkomiteen i hende innen søndag 19.2.2017
Forslag sender per epost til danirist@online.no
I etterkant av årsmøtet vil det bli avholdet et ordinært medlemsmøte med enkel bevertning.
Innkalling til dette møtet kommer i egen e-post.

Med vennlig hilsen
Gøril Olufsen
Leder
Mobiltelefon: +47 482 34 773

Vågan Hundeklubb
Postboks 32, 8301 Svolvær
vagan.hunde@klubb.nkk.no
www.vaganhundeklubb.com
Vedlegg: